REEL Forsikringspartner | Brancher

Landbrug

 

Rådgivning fra erfaren og Reel Forsikringspartner sikrer ordentlig rådgivning

Vores rådgivning tager udgangspunkt i landbrugsvirksomheden, vi finder sammen ud af hvordan du ønsker at forsikre din virksomhed.
Vi giver dig overblikket over dine forsikringer og sikrer at dækning og pris er den rigtige og bedst opnåelige.

I din landbrugsvirksomhed er der tale om store værdier og komplekse risici, ikke kun på bygning og løsøre men også produktansvar, dyresygdom og ansatte.
Vi tager ansvaret for dine forsikringer og er bindeleddet mellem dig og forsikringsselskabet, vi er uafhængige og uvildige – vi varetager alene dine interesser.

Vi har mange års erfaring med landbrugets forsikringsforhold.

Du har i os en faglig stærk og Reel Forsikringspartner, der på vegne af dig tager dialogen med selskaberne, både når forsikringer skal tegnes eller tilrettes og ikke mindst nå skaden sker, dette betyde for dig at du sparer kostbar tid og bekymringer ved at overlade håndteringen af dine forsikringer til os.

Vi er specialister i at sikre landmænd den rigtige skadeserstatning.
Vi bruger vi en stor del af vores tid på at hjælpe vores kunder med anmeldelse af og opfølgning på skader.
Vi har en stor erfaring og en solid faglig baggrund samt et netværk af specialister som vi trækker på ifm. større og/eller komplicerede skader.
Det kommer alt sammen dig til gavn lige fra anmeldelse af skaden til den løbende opfølgning og endelige afsluttende forhandling med forsikringsselskabet om din skade.

Lægeklinikker

 

Erhvervsforsikringer til lægeklinikker er et vigtigt element i at sikre lægeklinikkens økonomiske stabilitet og beskytte den mod uforudsete hændelser. Der findes en række forskellige typer erhvervsforsikringer, som kan være relevante for en lægeklinik, herunder ansvarsforsikring, bygningsforsikring, inventarforsikring, driftstabsforsikring, arbejdsskadeforsikring og rejseforsikring.

Hvis du leder efter en forsikring til din lægeklinik, kan Reel Forsikringspartner være den helt rigtige partner for dig. Reel Forsikringspartner har specialiseret sig i klinikforsikring og har etableret samarbejdsaftaler med alle landets forsikringsselskaber, hvilket giver mulighed for at få reduktion i præmierne, når der handles igennem forsikringsmægleren.

Reel Forsikringspartner har i samarbejde med Voresklinik.info etableret en stærk rammeaftale med Codan Forsikring, som sikrer lægeklinikken en bred dækning inden for erhvervsforsikringer.

• Bygningforsikring der dækker skader på lægeklinikkens bygninger, f.eks. ved brand, vandskade eller indbrud,
• En løsøreforsikring dækker skader på lægeklinikkens inventar, f.eks. computere, møbler og medicinsk udstyr samt det økonomiske tab man måtte opleve ved, ikke at kunne have klinikken åben i en periode efter en skade.
• En arbejdsskadeforsikring som dækker klinikkens ansatte i henhold til lov om arbejdsskade. Denne udvider vi oftest med samme gode dækning – for klinikkens indehavere – således at de er ligeså godt dækket som de ansatte.

Hvis uheldet er ud er vi den professionelle rådgiver, der hjælper med anlæggelse af skaden og afklaringen af det praktiske med forsikringsselskabet. Vi kender din klinik og ved hvad der kan søges dækning for. Ved at bruge Reel Forsikringspartner kan du derved sikre dig at du får de erstatninger du tilkommer i henhold til de tegnede forsikringer.

Reel Forsikringspartner kan hjælpe med at finde den helt rigtige forsikring til din lægeklinik og sikre dig den bedst mulige dækning til en konkurrencedygtig pris.

Kontakt Reel Forsikringspartner i dag og få en uforpligtende samtale om dine forsikringsbehov.

Forsyningsbranchen.

 

Fjernvarmeværkers forsikringsbehov er kendetegnet ved at at være mere kompliceret end andre producerende virksomheder ved deres kompleksitivitet og den lovgivning branchen er underlagt.
Specielt samspillet mellem forskellige produktionsomkostninger ved hver produktionsform, som gas, olie, flis, halm, varmepumper samt overskudsvarme kræver indsigt i såvel selve produktionsapparatet som beregningsforholdet til fastsættelse af driftstab og meromkostninger.
En korrekt forsikringsløsning kræver en teknisk indsigt og forståelse af det enkelte værk, for at sammensætte de korrekte forsikringsdækninger – dette i samråd med den driftsansvarlige.
Med samarbejde med mere en 80 varmeværker kan vi tilbyde en tilbundsgående rådgivning og finde den optimale forsikringsløsning til det enkelte varmeværk.
Samtidigt bistår vi ved skadebehandling, og er den samarbejdspartner der sidder på Jeres side af bordet og sikrer den korrekte erstatning.

Detail

 

Som selvstændig erhvervsdrivende inden for detailbranchen er der mange forskellige opgaver, der skal løses, og det kan være svært at have et overblik over dem alle.

Det er vigtigt, at der er et overblik over forsikringerne, og at man er korrekt afdækket. Det kan i sidste ende påvirke, om man overlever eller lukker som følge af en større skade.

Med mere end 25 års erfaring inden for forsikringsbranchen samt indgående kendskab til detailbranchen er REEL Forsikringspartner det perfekte match.
Vi hjælper med at afdække virksomhedens behov for forsikringer og sørger efterfølgende for tilretning eller etablering af nye forsikringsløsninger.
Med REEL Forsikringspartner har du altid din personlige fagmand lige ved hånden – OGSÅ når uheldet er ude.

Håndværker

Uanset om du er selvstændig håndværker i en lille enkeltmandsvirksomhed eller i en stor virksomhed med mange medarbejdere, er der meget, der skal tages stilling til rent forsikringsmæssigt.

Hvilke risici truer virksomheden, og hvad kan der blive gjort for at sikre virksomheden rent forsikringsmæssigt.
Mulighederne er mange, og det kan være svært at navigere i samt finde den rette løsning.

REEL Forsikringspartner har mere end 25 års erfaring med forsikringer inden for håndværk og er derfor godt klædt på til at hjælpe med at finde den løsning, der passer til netop din virksomhed.

På den måde vil vi sikre, at din virksomhed er klædt godt på den dag, skaden sker på enten virksomhedens ejendele eller medarbejdere.

Transportbranchen

Transportbranchen er en kompleks branche – også når det kommer til forsikringer.
Vi står klar med vores erfaring og faglige viden. Vi kender jeres udfordringer, og vi ved derfor også, hvordan vi kan sikre jer den optimale løsning. Herunder kommer vi med eksempler på en række væsentlige punkter, vi taler med vores kunder om i denne branche:

• fragtførerforsikring
• speditøransvar
• forsikring af kunders gods – både under transport og på lager
• flytteforretning
• turist- og Rutekørsel
• afsavnsdækning på motorkøretøjer
• maskinkasko på fx kraner.

Ejendomme

Forsikringer til ejendomsmarkedet er løbende underlagt voldsomme ændringer og justeringer. Da der er tale om store værdier, uanset om det er virksomheder, boligforeninger eller andet, skal jeres løsning være skræddersyet til netop jeres behov og risici. Det er derfor vigtigt, at I vælger en rådgiver, som kan hjælpe jer igennem både forsikring af ejendommen men også byggeskade, entreprisedækninger eller andre risici i forbindelse med jeres ejendomme.
Herunder kommer vi med eksempler på en række væsentlige punkter, vi taler med vores kunder om i denne branche:

• grundig gennemgang af dækninger på bygningsforsikringen
• entrepriseforsikringer
• ansvar til bestyrelse/ledelse i boligforeninger
• klausuler og specifikke krav fra selskabet – fx termografering mv.
• byggeskadeforsikring
• risikovurdering og gennemgang af bygningsanvendelse. 

Sol, vind og biogas

Forsikring af energianlæg er vigtig for at beskytte investeringen og dække eventuelle skader eller tab, der kan opstå som følge af ulykker eller uforudsete begivenheder. Når det kommer til forsikring af energianlæg, er der forskellige typer af forsikringer, der kan være relevante at overveje. Der er mange elementer at forholde sig til, når et energianlæg skal forsikres.

·      Hvordan opgøres nyværdien? Hvad skal medregnes?
·      Er der en transformator, som skal medforsikres? Herunder et evt. driftstab ved skade på samme
·      Hvad er pludselig og ikke-pludselig skade
·      Hvilke krav stiller forsikringsselskabet til service, vedligeholdelse og sikring

Vil du være sikker på at få uvildig og veldokumenteret rådgivning, så du er dækket, som du ønsker, uden du betaler mere end højst nødvendigt, så tag fat i en af os. Vi har oparbejdet en specialistviden om forsikring af energianlæg, som sikrer, at du får lige netop dét, du har brug for, hvis uheldet en dag er ude.

Øvrige erhverv og industri

Produktion af et produkt er én ting, men der er mange risici både under og efter selve produktionen, når man taler om forsikring, som vi står klar til at rådgive om. Forsikring af varen under transport? Nedbrud af produktionsmaskiner som får produktionen til at gå i stå? Opgørelse af varelager og korrekt forsikring af varerne uanset lokation? Hvor hurtig er produktionen i gang efter en større brand? Følsomme varer og de risici der er i denne forbindelse? I en verden, der er i konstant udvikling, er det vigtigt at holde sin forsikringsløsning løbende opdateret og få faglig sparring til denne.
Herunder kommer vi med eksempler på en række væsentlige punkter, vi taler med vores kunder om i denne branche:

• vareforsikring
• maskinkasko samt maskindriftstab af produktionsmaskiner mv.
• sygedriftstab og generel helbredsforsikring
• kreditforsikring
• varelagerforsikring
• retshjælpsdækning
• cyberforsikring
• netbanksdækning
• køle/frostdækning.

Vi gør vores bedste for at hjælpe dig med at finde den bedste forsikring til dine behov.

Vi tilbyder forsikringer fra hele markedet og kan næsten løse næsten alle virksomheders behov. Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning om en konkret problemstilling eller rådgivning om hvilken forsikring der vil være bedst for netop din virksomhed, kan du udfylde formularen nedenfor.

Så kontakter dig for at besvare dine spørgsmål og for at give virksomheden den bedste rådgivning. 

 

Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde den bedste forsikring til dine behov.

Kontakt os idag


Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /home/customer/www/reelforsikring.dk/public_html/wp-content/plugins/addons-for-divi/includes/deprecated/extensions/popup-maker/ext-popup-maker.php on line 232
2022 REEL forsikring